Górnicza Orkiestra Dęta „Piekary-Julian”

Oprawa muzyczna uroczystości okolicznościowych.

Nasza historia

Historia naszej orkiestry rozpoczyna się w 1954 roku, kiedy to powstał zespół o nazwie: Orkiestra
Dęta Kopalni Węgla Kamiennego "Julian", a dyrygentem został Stanisław Cieśla. Rozkwit orkiestry rozpoczął się w 1967 roku i od tej daty orkiestra regularnie zdobywa dyplomy i puchary oraz uczestniczy w imprezach w których udział jest wyróżnieniem. Działalność orkiestry w latach 1954-1980 finansowana była przez kopalnię i załogę. W roku 1981 powstał Społeczny Zarząd Orkiestry, który zarządza funduszem pochodzącym ze składek załogi. Dodatkowo orkiestra za udział w imprezach muzycznych na terenie miasta Piekary Śl uzupełnia ten że fundusz. Od chwili powstania orkiestry jest prowadzona w ramach własnej działalności szkółka gry na instrumentach dętych, której celem jest przygotowanie młodych kadr muzycznych naszego zespołu. W historię wpisało się dziewięciu dyrygentów, a szczególne słowa uznania za zasługi, należą się dla dyrygenta Pawła Mitręgi (objął batutę 1 marca 1966roku, a odszedł od nas na zawsze 7 listopada 1984r). Od roku 1995 orkiestrą kieruje Antoni Majchrzyk, muzyk Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zespół chętnie wykonuje utwory zaczerpnięte z dorobku muzycznego kompozytorów krajowych jak i zagranicznych. W orkiestrze są tez przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje śląskiego muzykowania. Występy nasze podnoszą charakter wielu uroczystości państwowych, górniczych czy kościelnych a także, umilają czas na festynach i imprezach rozrywkowych. Orkiestra ta na stałe już wpisała się w krajobraz muzyczny Piekar Śląskich i jest jego dumą i wizytówką w kraju i za granicą.